Сакам.инфо

Сакам.инфо е независен проект за промоција на вистинските вредности на медиумското покривање и известување: независноста, квалитетот и објективноста на информациите. Почетоците на Сакам.инфо се целосно финансирани со приватни средства на основачите на веб-страницата како придонес за... « повеќе... »

⇘ Филтрирајте ги резултатите според медиум

⇘ Филтрирајте ги резултатите според социјална мрежа

Напомена: Доколку не сте во можност да ги погледнете твитовите од медиумите, тоа се должи на зададените ограничувања од Twitter во користењето на нивниот API (Application Programming Interface). Во тој случај почекајте неколку минути, а потоа освежете ја страницата и проверете дали проблемот е сè уште присутен.